top of page

Behandlingsteknikker

Musculupati er meget mere end massage og symptombehandling.

 

En musculupat arbejder årsagsorienteret, feks via bevægelsesanalyse, funktionstest m.m. findes årsagen til problemet, og når derigennem frem til den rette vej til behandling af problemet eller forebyggelse af det.

Musculupatien kombinerer den vestlige medicinske forståelse af kroppens  anatomi og fysiologi med behandlingsformer fra den kinesiske medicin, brugt gennem årtusinder med positiv effekt.

Kombinationen af vestlige og kinesiske behandlingsformer tilrettelagt til den enkelte og med en forståelse for kroppens helhed skaber den mest effektive behandling.

Se under fanen med behandlingsteknikker for at få en nærmere beskrivelse af de forskellige metoder, jeg bruger i klinikken.

Kom igang med musculupati

For en opstart i et Musculupati-forløb anbefaler jeg, at man første gang bestiller 90 minutters behandling, så der er tid til både bevægelsesanalyse, funktionstest og opstart på behandlingen. 

En musculupat arbejder årsagsorienteret, feks via bevægelsesanalyse, funktionstest m.m. findes årsagen til problemet, og når derigennem frem til den rette vej til behandling af problemet eller forebyggelse af det.
bottom of page